Giới thiệu phim - The Other Lamb (2019) ~ Cừu Non Trong Đàn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim The Other Lamb (2019) ~ Cừu Non Trong Đàn

Movie2016

Rìu Sắt
rqv3eVRr_o.jpg

The Other Lamb (2019) ~ Cừu Non Trong Đàn
- Một cô gái sinh ra trong một giáo phái toàn nữ do một người đàn ông trong khu nhà của họ bắt đầu đặt câu hỏi về những lời dạy của anh ta và thực tế của chính cô.

Thể loại: Kinh Dị, Tâm Lý
Thời gian: 1h 37min
Phim: Ireland | Belgium | USA
Phát hành: 3-4-2020
Đạo diễn: Malgorzata Szumowska
Diễn viên: Michiel Huisman , Raffey Cassidy , Denise Gough
3kQBV2wz_t.jpg
68IaRJXF_t.png
fu0X9fiT_t.png
nKp3WcLz_t.png
FrtePyyZ_t.png
WOAOUgjv_t.jpg

Mã giới thiệu:
Mã:
4VS4VS1I63LH
********​
 


Top