Giới thiệu phim - The Messenger 2019 ~ Người Báo Tin | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim The Messenger 2019 ~ Người Báo Tin

Movie2016

Rìu Sắt
1920x0-pu2bq3.jpg

The Messenger (2019) - Kurier
Người Báo Tin

- Bộ phim nói về cuộc nổi dậy của Ba Lan chống lại sự chiếm đóng của Đức vào cuối Thế chiến thứ hai.

Mã:
http://www.imdb.com/title/tt8706988/
Thể loại: Hành Động | Chiến Tranh
Phát hành: 15-3-2019
Phim của: Ba Lan
Đạo diễn: Wladyslaw Pasikowski
Diễn viên: Philippe Tlokinski , Julie Engelbrecht , Bradley James , Martin Butzke
Ngày phát hành ban đầu: 11 tháng 3, 2019
Đạo diễn: Władysław Pasikowski
Đề cử: Giải thưởng phim Ba Lan cho Thiết kế trang phục xuất sắc nhất, THÊM
Các nhà sản xuất: Sylwia Wilkos, Klaudiusz Frydrych, Jan Ołdakowski, Dariusz Gawin
Tác giả kịch bản: Władysław Pasikowski, Sylwia Wilkos
screen-00005.png
screen-00009.png
screen-00010.png
screen-00017.png
screen-00018.png
screen-00025.png
screen-00042.png
screen-00047.png
screen-00050.png
screen-00070.png
screen-00078.png
screen-00079.png

Mã giới thiệu phim:
Mã:
OA27JTALVF565X1
*************​
 


Top