Giới thiệu phim - The Gentlemen (2020) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim The Gentlemen (2020)

anhkt

Búa Gỗ Đôi
The Gentlemen (2020)
Quý Ông Thế Giới Ngầm


Tay tổ cần sa cảm thấy cuộc vui đã chán, hắn muốn sang lại toàn bộ mạng lưới để thưởng thức vui thú kẻ giàu, mọi việc đang thuận buồm xuôi gió thì bỗng đâu tay nhoát con láu cá chen vào, lại thêm đám phóng viên ngửi được mùi thơm lân la tìm đến...
Phim thể loại tội phạm hành động hài mà được chấm hơn 8 điểm trên trang imdb thì chắc chắn phải xem thôi, hiện đã có súp ngon rồi.Mã:
https://www.imdb.com/title/tt8367814/
C18 | 1h 53min | Action, Comedy, Crime | 21 February 2020 (Vietnam)

Director: Guy Ritchie
Writers: Guy Ritchie (screenplay by), Guy Ritchie (story by)
Stars: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle DockeryMã giới thiệu phim:
Mã:
O5FGPV3I1B91
 


Top