Giới thiệu phim - The Captain (2019) ~ Chuyến Bay Sinh Tử | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim The Captain (2019) ~ Chuyến Bay Sinh Tử

Movie2016

Rìu Sắt
tTAV5zWC_o.jpg

The Captain (2019) ~ Zhong guo ji zhang
Chuyến Bay Sinh Tử

- Dựa trên câu chuyện có thật về một phi công phải đảm bảo an toàn cho 128 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay khi kính chắn gió của nó bị hỏng giữa chuyến bay. Vụ việc được coi là một trong những điều kỳ diệu trong lịch sử hàng không

Thể loại: Tâm Lý, Hành động
Thời gian: 1h 50min
Phim của: Trung Quốc
Phát hành: 30-12-2019
Đạo diễn: Andrew Lau
Diễn viên: Hanyu Zhang , Hao Ou , Jiang Du , Quan Yuan
UDBFe7tk_t.png
0bDTWL1u_t.png

IE1GVmD1_t.png
lKLoBFBP_t.png

Mã giới thiệu phim:
Mã:
EHUMBCKIL5MG678
************​
 


Top