Thành phố nào có đấu trường voi và hổ độc nhất thời phong kiến Việt Nam? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thành phố nào có đấu trường voi và hổ độc nhất thời phong kiến Việt Nam?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lịch sử phong kiến Việt Nam từng có giai đoạn chuyên tổ chức các cuộc tử chiến giữa voi và hổ để làm nghi thức tế thần. Thậm chí, triều đình còn cho xây dựng một đấu trường chuyên phục vụ hoạt động này.

Continue reading...
 


Top