Thanh niên 22 tuổi kiếm 40.000 USD trong 7 ngày nhờ bán PS5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thanh niên 22 tuổi kiếm 40.000 USD trong 7 ngày nhờ bán PS5

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mike sử dụng bot và thuê người mua trực tuyến theo cách thủ công để gom 221 máy chơi game PS5 trong ngày mở bán, sau đó bán lại gấp 3 giá gốc.

Continue reading...
 
Top