Tham vọng phát triển xe tự lái của Apple - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tham vọng phát triển xe tự lái của Apple

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Apple được cho là đã đặt mục tiêu tự chế tạo xe tự lái, nhưng giới chuyên gia tin còn lâu nữa chiếc xe đó mới xuất hiện ngoài đời thực.

Continue reading...
 
Top