Hỏi/ Thắc mắc - Thắc mắc về chip Pentium G5420 - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Thắc mắc về chip Pentium G5420

Bbc2809

Búa Gỗ Đôi

nhoxboy2010

Búa Đá Đôi
Bạn thử check lại với phần mềm khác (AID64) xem có nhận đúng ko ?

Hoặc bạn có thể vào Graphics Tab để coi GPU.
- Intel UHD Graphics 610 --> G5420
- Intel UHD Graphics 620 --> G5500
 

Bbc2809

Búa Gỗ Đôi
Bạn thử check lại với phần mềm khác (AID64) xem có nhận đúng ko ?

Hoặc bạn có thể vào Graphics Tab để coi GPU.
- Intel UHD Graphics 610 --> G5420
- Intel UHD Graphics 620 --> G5500
Để mình dùng phần mềm khác xem sao, mình dùng card rời nên chưa xem đc GPU intel
 
Top