Hỏi/ Thắc mắc - Thắc mắc về chip Pentium G5420 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Thắc mắc về chip Pentium G5420

Bbc2809

Búa Gỗ Đôi
Mình vừa mua 1 em g5420 nhưng check cpuz nó ra hình ảnh tn, có cao nhân nào thông não giúp e sao trên lại là g5500 dưới là 5420 không ạ :D
received_1134822450205828.jpeg
 

nhoxboy2010

Rìu Sắt Đôi
Bạn thử check lại với phần mềm khác (AID64) xem có nhận đúng ko ?

Hoặc bạn có thể vào Graphics Tab để coi GPU.
- Intel UHD Graphics 610 --> G5420
- Intel UHD Graphics 620 --> G5500
 

Bbc2809

Búa Gỗ Đôi
Bạn xem trên con chip có ghi thông tin không? con chip lắp sẵn hay có bao bì không?
Full box bác ạ, trên chip ghi G5420
 

Bbc2809

Búa Gỗ Đôi
Bạn thử check lại với phần mềm khác (AID64) xem có nhận đúng ko ?

Hoặc bạn có thể vào Graphics Tab để coi GPU.
- Intel UHD Graphics 610 --> G5420
- Intel UHD Graphics 620 --> G5500
Để mình dùng phần mềm khác xem sao, mình dùng card rời nên chưa xem đc GPU intel
 


Top