Phần mềm khác - Tenorshare (12 in 1) Full - Trọn bộ 12 sản phẩm tính phí từ Tenorshare | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác Tenorshare (12 in 1) Full - Trọn bộ 12 sản phẩm tính phí từ Tenorshare

Mình đã liên hệ đến trực tiếp tác giả của k3ygen này thì hiện tại anh ấy không còn làm phiên bản mới cho -censor- này nữa, đồng nghĩa với việc có 1 đến 2 phần mềm trong danh sách này không còn hoạt động do đã bị fix. Bạn nào bị lỗi phần mềm nào thì phản hồi lại ở đây để mình tìm kiếm các [email protected], [email protected] khác hoạt động ổn định.
Nói chung không còn vượt qua được nữa đâu bạn à.
 
Top