Tên lửa tái sử dụng của Blue Origin phóng lần thứ 7 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tên lửa tái sử dụng của Blue Origin phóng lần thứ 7

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sau chuyến bay thử nghiệm không người lái từ Tây Texas hôm 13/10, Blue Origin đang lên kế hoạch đưa du khách vào vũ trụ bằng tên lửa New Shepard.

Continue reading...
 


Top