PM Việt hóa & Portable - TeamViewer Portable "UPDATE NEW" - Trình điều khiển máy tính từ xa | Page 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable TeamViewer Portable "UPDATE NEW" - Trình điều khiển máy tính từ xa

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

TeamViewer 15.16.8 Portable - Cập nhật thêm version mới nhất


Bug Fixes

  • Fixed a bug where TeamViewer policies were not applied until a device went online.
  • Fixed a bug in the Outlook add-in in where scheduled meetings would show placeholder text in the invite.

 
Sửa lần cuối:

levubaominh

Rìu Bạc Đôi
Xài portable bị giới hạn 5 phút thì mình xóa thư mục đó ra rồi giải nén xài tiếp hay sao vậy mod
 
Top