Tàu NASA cất thành công mẫu đá tiểu hành tinh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tàu NASA cất thành công mẫu đá tiểu hành tinh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tàu Osiris-Rex lưu trữ ít nhất một kilogram mẫu bụi đá từ tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi Bennu, sẵn sàng mang về Trái Đất trong năm sau.

Continue reading...
 


Top