Chia sẻ - Tạo tài khoản Unlimited Google Drive Storage FREE | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Tạo tài khoản Unlimited Google Drive Storage FREE

taKEi0809

Rìu Sắt
Chào mọi người,

Hiện nay, việc sở hữu cho mình một tài khoản Cloud-Data đã là nhu cầu của hầu hết mọi người.
Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế mà cũng còn có rất nhiều người chưa thể sở hữu cho mình một tài khoản.
Trên Internet thì có chia sẻ rất nhiều cách để tạo tài khoản Unlimited Google Drive Free, nhưng hầu hết là khó làm theo hoặc đã không còn làm được.
Hôm nay, Mình xin chia sẻ cho mọi người một cách mình đã làm theo và thực hiện thành công.Với những bạn không có điều kiện để mua tài khoản chính thống có thể sử dụng cách trên.
Đây là lần đầu tiên mình viết bài chia sẻ, nếu có gì sai xót mong mod giúp đỡ sửa chữa.
Xin cảm ơn, Chúc mọi người thành công.
 

5Characters

Rìu Sắt
Drive này mình dùng up file iso win từ MS, iso win rebuild của mình vào. Một số phần mềm như vmware 15 pro + key mình đã nén với winrar. 2 ngày bay.
Các bạn up file cẩn thận, đừng chủ quan. Google đang làm rất gắt đó. Hãy chắc là up đồ của mình như hình ảnh, video v..v... Hay bất cứ gì của bạn vào.
 

tregiengchan

Rìu Sắt
Đây là Google-Team như topic này phải k bạn?
 

taKEi0809

Rìu Sắt
Drive này mình dùng up file iso win từ MS, iso win rebuild của mình vào. Một số phần mềm như vmware 15 pro + key mình đã nén với winrar. 2 ngày bay.
Các bạn up file cẩn thận, đừng chủ quan. Google đang làm rất gắt đó. Hãy chắc là up đồ của mình như hình ảnh, video v..v... Hay bất cứ gì của bạn vào.
Cảm ơn bạn chia sẻ, mình cũng chỉ dùng để up ảnh và video trên điện thoại lên cho đỡ nặng.
Mọi người cũng nên để ý là những cái mang tính chất cá nhận nhiều thì đừng up lên drive nhé.

Đây là Google-Team như topic này phải k bạn?
Mình thấy cũng tương tự như vậy. Nhưng bạn là người đầu team của cái folder đó.
 

levubaominh

Rìu Vàng
admin của City of San Fransico xóa của mình thì sao ta @@
 

ainhan

Gà con
Chào mọi người,

Hiện nay, việc sở hữu cho mình một tài khoản Cloud-Data đã là nhu cầu của hầu hết mọi người.
Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế mà cũng còn có rất nhiều người chưa thể sở hữu cho mình một tài khoản.
Trên Internet thì có chia sẻ rất nhiều cách để tạo tài khoản Unlimited Google Drive Free, nhưng hầu hết là khó làm theo hoặc đã không còn làm được.
Hôm nay, Mình xin chia sẻ cho mọi người một cách mình đã làm theo và thực hiện thành công.

No quote

Với những bạn không có điều kiện để mua tài khoản chính thống có thể sử dụng cách trên.
Đây là lần đầu tiên mình viết bài chia sẻ, nếu có gì sai xót mong mod giúp đỡ sửa chữa.
Xin cảm ơn, Chúc mọi người thành công.
good
 


Bài Viết Mới

Top