Tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm trong cuộc đua chinh phục không gian | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm trong cuộc đua chinh phục không gian

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm trong cuộc đua chinh phục không gianÔng Gareth Smith - Tổng Giám đốc bộ phận Tự động hóa kiểm thử phần mềm, Keysight Technologies, chia sẻ về những thách thức cũng như tầm quan trọng của kiểm thử trong cuộc đua không gian.

Xem tiếp...
 

veda57

Gà con
Thời gian gần đây, ngành công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm có vẻ vẫn đang đứng top các ngành, nghề có sức hút lớn, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng mọi mặt về kinh tế, xã hội do đại dịch Covid gây ra. Vậy điều gì ấn tượng nhất ngay khi bạn nhắc tới ngành này, có phải là hình ảnh các anh kĩ sư máy tính, các lập trình viên thông minh cùng những dòng code phức tạp, khó hiểu. Bên cạnh đó, tham gia vào việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm phần mềm, đứng song song vị trí với các lập trình viên là sự tham gia kiểm tra, thử nghiệm gọi tắt là kiểm thử phần mềm của các nhà Kiểm thử viên hay còn gọi là Tester.
 


Top