Tài dùng người của nhà sáng lập Huawei | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tài dùng người của nhà sáng lập Huawei

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
"Văn hóa sói", "văn hóa nệm", hay những mức lương kỷ lục trong giới công nghệ… là những điểm nổi bật trong chiến lược dùng người của Nhậm Chính Phi.

Continue reading...
 


Top