Hỏi/ Thắc mắc - Surface Pro 3 khởi động bị treo logo? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Surface Pro 3 khởi động bị treo logo?

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
loi-surface-pro-3-treo-logo-co-sua-duoc-khong _1_.jpg

Như tiêu đề mình có con surface 3 (hơi cổ tý) khởi động bị treo logo Surface như hình.
Nếu dùng máy mới tắt xong mở liền thì không sao nhưng tắt song để hơn 10p mở là bị.=> giữ nút nguồn xong mở lại thì được nhưng lần sau lại bị.
Có cao nhân nào từng bị như trên có thể giúp mình khắc phục triệt để vấn đề trên với.
Win 10pro đã update mới nhất
 

gamegb1

Búa Gỗ
Surface 3 khởi động bị treo logo Surface :
Hiện tượng này thường có 2 trường hợp xảy ra.
1. Bạn vào bios chỉnh phẩn khởi động thứ tự ổ cứng trước, cd...
2. Đen thì có khi bạn tháo card ra kiểm tra thử xem có bị không. Vệ sinh lại card.
Chúc thành công
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Surface 3 khởi động bị treo logo Surface :
Hiện tượng này thường có 2 trường hợp xảy ra.
1. Bạn vào bios chỉnh phẩn khởi động thứ tự ổ cứng trước, cd...
2. Đen thì có khi bạn tháo card ra kiểm tra thử xem có bị không. Vệ sinh lại card.
Chúc thành công
Nó bị treo ở logo Surface chứ không có bị đen.
 

gamegb1

Búa Gỗ
Nó bị treo ở logo Surface chứ không có bị đen.
Đen ( là trường hợp xấu) không phải đen màn hình
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Đen ( là trường hợp xấu) không phải đen màn hình
Không phải vấn đề trên bạn. Surface chứ không phải máy bàn hay laptop đâu mà đòi tháo ra chùi này nọ. Lap mình còn tháo được chứ cái này tháo ra 96,69% là thay luôn cái màn đó pro
 

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
Tính đến hiện tại mình đã khắc phục được vấn đề trên bằng cách cập nhập driver và update win mới nhất. Mình xin đóng topic ở đây.
Bác Mod nào có ngang qua đây thì khoá lại giúp mình nhé.
 


Top