Giveaway - Seed4.Me VPN và Proxy - Đăng ký cao cấp miễn phí (Lưu lượng không giới hạn) - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giveaway Seed4.Me VPN và Proxy - Đăng ký cao cấp miễn phí (Lưu lượng không giới hạn)

vn0123456

Gà con
Seed4.Me VPN và Proxy - Đăng ký cao cấp miễn phí (Lưu lượng không giới hạn)

Để có được đăng ký Seed4.Me VPN và Proxy Premium, hãy làm theo các bước sau:
Miễn phí trong 6 tháng (đối với người dùng mới)

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy truy cập trang Tạo tài khoản mới và đăng ký tài khoản mới.
No quote

Trước khi sử dụng VPN, hãy xác nhận địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email nhận được từ Seed4.Me Support. Bạn sẽ nhận được đăng ký 6 tháng.

+1 năm miễn phí (đối với người dùng mới và người dùng hiện tại)
Sau khi tạo tài khoản hoặc nếu bạn đã có tài khoản, hãy lấy mã kích hoạt duy nhất trong 1 năm (Mã Voucher) trên trang Licenseonsale (yêu cầu đăng ký).
No quote
Kích hoạt mã nhận được trong menu Truy cập gia hạn bằng cách nhập mã vào trường Phiếu mua hàng hoặc Thẻ trả trước.

Cài đặt Seed4.Me VPN và Proxy
Tải xuống ứng dụng và cài đặt trên bất kỳ thiết bị nào của bạn:


No quote

Các thiết bị được hỗ trợ: Windows, MacOS, Android, iPhone và iPad.
Trong quá trình cài đặt, chọn Đăng nhập bằng tài khoản hiện có và đăng nhập bằng thông tin tài khoản của bạn. Sau khi thiết lập ban đầu của ứng dụng, chọn Cảm ơn, tôi sẽ sử dụng miễn phí.

Sau đó, bạn có thể sử dụng thuê bao Premium với lưu lượng không giới hạn.

thank bro
 
Top