Chia sẻ - Scribd cho đăng ký miễn phí đọc 30 ngày trong mùa dịch covid | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Scribd cho đăng ký miễn phí đọc 30 ngày trong mùa dịch covid

vomitri

Rìu Chiến Chấm
Annotation 2020-03-21 211636.jpg

Nếu ai hay tải ebook hay audiobook trên mạng chắc không thể không biết Scribd. Hiện tại mùa dịch nên Scribd đang cho đọc sách miễn phí 30 ngày bằng cách tạo tài khoản mới mà không yêu cầu thẻ credit card luôn. Anh em đơn giản chỉ cần vào link và đăng ký:


 

QJJJJ

Rìu Chiến Chấm
img_devices_500x400_2x.png

Hiện tại chúng ta có thể đăng kí dùng miễn phí Scribd trong 30 ngày mà không cần thêm credit card.
Các bạn chỉ cần vào chọn Redeem Your Free 30 Days rồi đăng kí một tài khoản thế là đã có thể sử dụng dịch vụ miễn phí.
 

VoDanhPhD

Rìu Chiến
Trùng bài này Mod !

PHP:
https://vn-z.vn/threads/scribd-cho-dang-ky-mien-phi-doc-30-ngay-trong-mua-dich-covid.20036/
 


Top