Sắp diễn ra Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Sắp diễn ra Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các chuyên gia công nghệ, nhà quản lý chia sẻ giải pháp kỹ thuật, cơ chế chính sách ứng dụng AI vào sản xuất và cuộc sống trong bối cảnh Covid-19.

Continue reading...
 
Top