Sách hướng dẫn tự tìm hiểu xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Sách hướng dẫn tự tìm hiểu xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT
Mới tìm thấy một tài liệu về hệ thống năng lượng mặt trời , tuy nhiên bằng Tiếng Anh.

he-thong-nang-luong-mat-troi.jpg

Cuốn sách hướng dẫn tự làm hệ thống năng lượng mặt trời (Solar Power DIY Handbook) chứa đựng nhiều nội dung hữu ích và là một hướng dẫn tuyệt vời về cách lựa chọn, quyết định và lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời hiệu quả và đáng tin cậy tại nhà. Nó cũng rất hữu ích cho các nhà lắp đặt chuyên nghiệp chưa thành thạo trong việc lắp đặt, vì nó mô tả những bước cần thiết để thực hiện. Toàn bộ sách được chia thành 15 chương. Chương đầu tiên nói về cơ bản về điện và các thành phần điện như tụ, điện trở, transistor, các diode và cuộn cảm. Các chương sau đề cập đến lý thuyết về năng lượng mặt trời, tế bào mặt trời và hiệu ứng quang điện, cũng như cách nó tạo ra điện. Nó giải thích cách các tế bào mặt trời nhỏ được gói lại để tạo thành một mô-đun năng lượng mặt trời và cách nhiều mô-đun được kết hợp để tạo thành một tấm pin năng lượng mặt trời. Bạn cần phải có cuốn sách này.
 


Top