Robot NASA sẽ tạo ra oxy trên bề mặt sao Hỏa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Robot NASA sẽ tạo ra oxy trên bề mặt sao Hỏa

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Khi robot tự hành Perseverance hạ cánh xuống miệng hố Jezero vào ngày 18/2/2021, nó sẽ thực hiện thí nghiệm biến đổi carbon dioxide (CO2) trong khí quyển thành oxy.

Continue reading...
 
Top