Phần mềm khác - PVSyst + Trial reset (Duy nhất tại VN-Zoom) - Mô phỏng và thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác PVSyst + Trial reset (Duy nhất tại VN-Zoom) - Mô phỏng và thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời

kien098

Gà con
Có gì trong bản fix này | chỉ là đóng băng trial lại thôi
Các bạn có thể dùng mãi mãi, đến khi nào răng long đầu bạc thì thôi {amazed}
No quote
Video Demo
Link tới new fix trial này ở đâu bạn nhỉ, mình không thấy vì nó bị ẩn hay sao ấy?
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Link tới new fix trial này ở đâu bạn nhỉ, mình không thấy vì nó bị ẩn hay sao ấy?
Link đó mod đang chỉ để chế độ ẩn dành riêng cho bản thân mình, nên bạn muốn tải thì down bên dưới:

Văn bản ẩn cho người dùng: kien098
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
sao bấm f5 hoài không thấy link
Khi f5 xong bạn sẽ nhìn thấy mã số, mỗi mã số đó là 1 link download, bạn cần convert mã số sang dạng link download theo hướng dẫn cực kỳ đơn giản ở topic bên dưới:
 
Top