Pokémon Sword + Update v1.3.1 yuzu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Pokémon Sword + Update v1.3.1 yuzu

namintelvn

Rìu Sắt
Pokémon Sword + Update v1.3.1

cq5dam.thumbnail.319.319.pngHiện tại pokemon sword đã chơi được ổn định ở 60 fps mượt mà
Máy mình i7 8700, card 2080, ram 16gb
Mình xin viết bài này để hướng đẫn các bạn tải và cài đặt để chơi tựa game này.

1. Link download

Game: (Link đã bao gồm base game, Update v1.3.1, Mods, shader)

2. Video hướng dẫn cài đặt


Chúc các bạn chơi game vui vẻ
 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top