Phiên điều trần CEO công nghệ bị chê 'vô nghĩa' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phiên điều trần CEO công nghệ bị chê 'vô nghĩa'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những câu hỏi chất vấn từ các Thượng nghị sĩ được đánh giá không có trọng lượng, chệch hướng và khó gây sức ép lên Facebook, Twitter và Google.

Continue reading...
 


Top