Phát triển nền tảng trực tuyến về dữ liệu tài sản trí tuệ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát triển nền tảng trực tuyến về dữ liệu tài sản trí tuệ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nền tảng IPPlatform được phát triển giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin về sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu… để tránh đầu tư trùng lặp.

Continue reading...
 


Top