Phát hiện ngôi đền 1.200 năm tuổi thờ thần Thor | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện ngôi đền 1.200 năm tuổi thờ thần Thor

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu khai quật tàn tích của ngôi đền cổ đại thờ những vị thần Bắc Âu như Thor và Odin ở gần thị trấn Ørsta.

Continue reading...
 


Top