Phát hiện hóa thạch khủng long đầu tiên trên đảo Ireland | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện hóa thạch khủng long đầu tiên trên đảo Ireland

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ học lần đầu báo cáo phát hiện hai mẫu vật khủng long ở Ireland sau khi phân tích các mảnh xương tại Bảo tàng Ulster.

Continue reading...
 
Top