Phát hiện hai hài cốt bị tàn tro núi lửa chôn vùi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện hai hài cốt bị tàn tro núi lửa chôn vùi

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ tìm thấy bộ xương của hai người đàn ông thiệt mạng trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius ở Italy cách đây gần 2.000 năm.

Continue reading...
 
Top