Giới thiệu phim - Outlaw King (2018) ~ Vị Vua Trái Pháp (sử thi) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim Outlaw King (2018) ~ Vị Vua Trái Pháp (sử thi)

Movie2016

Rìu Sắt
20181019082457228360.jpg


Outlaw King (2018) ~ Vị Vua Trái Pháp

- Outlaw King là một bộ phim hành động lịch sử năm 2018 về Robert the Bruce, vị vua người Scotland thế kỷ 14 đã phát động một cuộc chiến tranh du kích chống lại quân đội Anh có sức mạnh lớn hơn nhiều để dành quyền kiểm soát Scotland sau khi ông bị truy đuổi và bị coi là kẻ ngoài vòng pháp luật.


Mã:
https://www.imdb.com/title/tt6679794/
Thể loại: Hành Động | Lịch sử (9)
Thời gian: 2h 01min
Phim của: USA | UK
Phát hành: 9-11-2018
Đạo diễn: David Mackenzie
Diễn viên: Chris Pine, Stephen Dillane, Rebecca Robin
Mã giới thiệu:
Mã:
9NA6PSIZ38N9ZZR
********​
 

Quov Tsin

Dreamer
Bản này đã có sẵn Vietsub chưa ạ?
 


Top