Giveaway - Norton 360 (3 tháng miễn phí - Bảo vệ cho 3 thiết bị) - Bảo vệ máy tính toàn diện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Norton 360 (3 tháng miễn phí - Bảo vệ cho 3 thiết bị) - Bảo vệ máy tính toàn diện

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
Norton 360 trong 3 tháng miễn phí. Bảo vệ cho 3 thiết bị

2019-10-28_12-43-24.jpg


Norton 360 trong 3 tháng miễn phí

Để nhận giấy phép Norton 360 miễn phí trong 90 ngày cho 3 thiết bị, hãy làm theo các bước sau:

1. Tải xuống phần mềm chống vi-rút toàn diện tại liên kết sau, chọn Norton 360 trong 3 tháng miễn phí trên trang tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn:
Hệ điều hành được hỗ trợ Windows 10 / 8.1 / 8/7 32 | 64-bit.

2. Tạo một tài khoản trong Trợ giúp> Tài khoản> Tạo tài khoản.

2019-10-28_105734.png

Lưu ý

Sau khi cài đặt và tạo tài khoản, hãy tải xuống phiên bản mới nhất bằng cách chọn "Norton 360 để nâng cấp và cài đặt. Sau khi khởi động lại hệ thống, đăng nhập vào tài khoản của bạn.

3. Bạn sẽ nhận được giấy phép Norton 360 miễn phí trong 3 tháng với khả năng cài đặt trên 3 thiết bị - một máy tính Windows, Mac và Android, iPhone hoặc thiết bị di động iPad. Để cài đặt trên các thiết bị khác, hãy sử dụng thông tin tài khoản của bạn và cổng thông tin my.norton.com.
 
Ngon!
 


Top