Nick Vn-Zoom của bạn có ý nghĩa gì? | Page 3 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nick Vn-Zoom của bạn có ý nghĩa gì?

vinhtruyen92

Búa Đá
Em hỏi ngoài lề chút: 1 số nick có tích xanh nhưng không phải là tv quản trị. Vậy nick có tích xanh là gì thế?
 

Phuctin

Rìu Bạc Đôi
Tài khoản bị khóa
Mình muốn được thêm tick xanh thì liên hệ với ad nào đây, xin cám ơn nhiều
 
Top