Những khoảnh khắc lịch sử của Alcaraz với chức vô địch Wimbledon | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Những khoảnh khắc lịch sử của Alcaraz với chức vô địch Wimbledon

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Những khoảnh khắc lịch sử của Alcaraz với chức vô địch WimbledonCarlos Alcaraz vô địch Wimbledon ngay trong lần đầu tiên vào chung kết, sau khi hạ đàn anh Novak Djokovic với các tỉ số 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 và 6-4. Dưới đây là những khoảnh khắc lên đỉnh vinh quang của tay vợt 20 tuổi người Tây Ban Nha.

Continue reading...
 


Top