Những cơn bão đang di chuyển nhanh hơn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Những cơn bão đang di chuyển nhanh hơn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo nghiên cứu của Đại học Hawaii, bão đang tăng tốc trên đại dương và khiến vùng ven biển có ít thời gian chuẩn bị ứng phó hơn.

Continue reading...
 


Top