Nhờ tư vấn - Nhờ anh chị giúp đỡ về vấn đề boot trên laptop lenovo? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Nhờ anh chị giúp đỡ về vấn đề boot trên laptop lenovo?

Chào anh chị, hôm nay em gặp 1 trường hợp máy laptop lenovo mới, khi vào boot nó hiện lên Linpus lite , chọn vào nó báo lỗi linpus boot failed, không vào mini win được ạ, em tìm trên mạng nhưng không thấy đề cập đến lỗi này, mong các anh chị giải đáp giúp. Em cảm ơn.
3185280b2834d36a8a25.jpg
 

DatVl

Búa Đá
Search tắt Secure Boot trong bios là được
 


Bài Viết Mới

Top