Chia sẻ - Nhận đăng ký dùng thử 3 tháng Premium Spotify cho anh em VN-Z | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Nhận đăng ký dùng thử 3 tháng Premium Spotify cho anh em VN-Z

sonnguyenvn

Búa Gỗ
Ai chưa dùng thử Spotify mình sẽ kích hoạt trial 3 tháng giúp.
Hàng lậu nên nếu có tèo giữa đường thì ae thông cảm, comment mail khác mình sẽ làm lại cho :D

(Password mình sẽ gửi tin nhắn riêng để bảo mật cho các bạn, chỉ cần comment mail thôi)

Capture.PNG
 

HongHai

Rìu Chiến
Mình không có đk bằng mail mà đk bằng facebook trong tài khoản spotify nó hiện tên người dùng là: 31nthtt2wzcgsyin5cvorg27vkjq

bạn đăng ký giúp nhé
thanks!

{loveyou}
 

ansos123

Rìu Bạc
hóng chủ thớt ra hẳn tut hướng dẫn cách làm cho ae đỡ hóng :D
 


Top