Nhận 3 tháng xem phim trên iFlix hoàn toàn miễn phí - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhận 3 tháng xem phim trên iFlix hoàn toàn miễn phí

itvigdaaj

Gà con
Nó bắt xác thực số điện thoại mà khi mình nhập số thì cứ bị báo là số điện thoại không hợp lệ dù đã nhập đúng số rồi, không sai gì cả.
 

Vectorme

Búa Gỗ
Nó bắt xác thực số điện thoại mà khi mình nhập số thì cứ bị báo là số điện thoại không hợp lệ dù đã nhập đúng số rồi, không sai gì cả.
mình cũng bị. Bị lỗi mấy số điện thoại chuyển từ 11 số sang 10 số. Mình số điện thoại khác chỉ có 10 mà không chuyển đổi thì bình thường.
 

chuixoixa

Rìu Bạc
Có bác nào khi xem bị nó bắt phải xác thực số điện thoại không vậy?
Thử đi chứ hỏi làm gì. Nếu không có xác thực thì thôi, nếu có không thích thì nghĩ xài.
Mà lưu ý với mấy số 11 số nhe, nhiều thằng đòi xác thực khi nhập vô thì không đúng.
 

itvigdaaj

Gà con
mình cũng bị. Bị lỗi mấy số điện thoại chuyển từ 11 số sang 10 số. Mình số điện thoại khác chỉ có 10 mà không chuyển đổi thì bình thường.
Hình như lỗi số điện thoại 11 số không nhận được tin nhắn đã được sửa rồi, mình thử lại thì đã nhận được mã xác nhận
 

ABCShop

Gà con
Chỉ còn code cuối dùng được thôi nhé các bạn...!!!

XEMLATHICH code này vẫn còn tác dụng nha các pác...cộng thêm 3 tháng :D
 
Top