Người Hà Nội, TP.HCM vừa ăn sáng vừa xem tuyển nữ Việt Nam so găng với Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Người Hà Nội, TP.HCM vừa ăn sáng vừa xem tuyển nữ Việt Nam so găng với Mỹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người Hà Nội, TP.HCM vừa ăn sáng vừa xem tuyển nữ Việt Nam so găng với MỹNgay từ 8h sáng 22/7, nhiều người hâm mộ bóng đá ở Hà Nội và TP.HCM đã tập trung trước màn hình tivi trong nhà hoặc quán cà phê để xem và cổ vũ các cô gái kim cương Việt Nam đối đầu với tuyển nữ Mỹ tại VCK World Cup 2023.

Continue reading...
 


Top