Nghiên cứu về siêu hố đen thắng giải Nobel Vật lý 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nghiên cứu về siêu hố đen thắng giải Nobel Vật lý 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Giải Nobel Vật lý 2020 vinh danh ba học giả nhờ những phát hiện về hố đen siêu khối lượng, một trong những vật thể bí ẩn nhất vũ trụ.

Continue reading...
 


Top