Nên cài mới lại win hay chỉ reset win? | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nên cài mới lại win hay chỉ reset win?

dinhbi

Gà con
Làm bản backup tib chuẩn, tinh chỉnh cá nhân ok hết. Khi Cần là bung ra chưa tới 10 phút
 
Top