NEED YOUR HELP!!! Gmail bị hack và tự spam gửi tin nhắn | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

NEED YOUR HELP!!! Gmail bị hack và tự spam gửi tin nhắn

tittau

Rìu Sắt
Cách khắc phục thì không thể rồi, vì email này được gửi đi từ anonymous smtp relay, mà relay đó cho phép đặt FROM từ bất cứ cái gì, ngay cả [email protected]. Tuy nhiên các email nổi tiếng đều có check DKIM và SPF nên thể loại này sẽ bị gmail báo danger và cho vào spam ngay lập tức.

Như vậy mình có thể kết luận rằng 99.9% email của bạn này đang nằm trong mailing list nào đó và thằng spammer đó đang tiến hành clean email, và nó biết rằng email của bạn là email sống (chuẩn bị ăn thêm spam), vì bạn đã open mail.

Cách làm này không phải là hiếm vì bạn KHÔNG THỂ đánh dấu là SPAM vì chẳng khác nào bạn báo cho Gmail bạn chính là thằng spam (from là bạn). Chiêu này chỉ có thể để Gmail nó tự lọc mà thôi. Và trong mailing list đó mà có email không tồn tại, nó sẽ dội ngược lại vào chính hộp mail của bạn (From là bạn), thế nên bạn ấy mới thấy 1 đống Mail delivery fail trong hộp mail của mình.

Tuy nhiên tôi sẽ giúp bạn, bạn hãy forward cái email đó dưới dạng THƯ ĐÍNH KÈM, nó sẽ có dạng .eml -> [email protected].
Xem phần đính kèm 44258

trò này giờ mới biết
nguy hiểm quá nhỉ
 

thienthanb

Gà con
Cách khắc phục thì không thể rồi, vì email này được gửi đi từ anonymous smtp relay, mà relay đó cho phép đặt FROM từ bất cứ cái gì, ngay cả [email protected]. Tuy nhiên các email nổi tiếng đều có check DKIM và SPF nên thể loại này sẽ bị gmail báo danger và cho vào spam ngay lập tức.

Như vậy mình có thể kết luận rằng 99.9% email của bạn này đang nằm trong mailing list nào đó và thằng spammer đó đang tiến hành clean email, và nó biết rằng email của bạn là email sống (chuẩn bị ăn thêm spam), vì bạn đã open mail.

Cách làm này không phải là hiếm vì bạn KHÔNG THỂ đánh dấu là SPAM vì chẳng khác nào bạn báo cho Gmail bạn chính là thằng spam (from là bạn). Chiêu này chỉ có thể để Gmail nó tự lọc mà thôi. Và trong mailing list đó mà có email không tồn tại, nó sẽ dội ngược lại vào chính hộp mail của bạn (From là bạn), thế nên bạn ấy mới thấy 1 đống Mail delivery fail trong hộp mail của mình.

Tuy nhiên tôi sẽ giúp bạn, bạn hãy forward cái email đó dưới dạng THƯ ĐÍNH KÈM, nó sẽ có dạng .eml -> [email protected].
Xem phần đính kèm 44258
mình còn từng gặp tụi nó mạo danh mail spam gửi check dkim sfp vẫn pass ấy. Không phải là nó nó hack mail mà nó get được list contact của mail và spam mail với trường From mạo danh.
 


Bài Viết Mới

Top