Mỹ tung khoản vay nhằm tẩy chay Trung Quốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mỹ tung khoản vay nhằm tẩy chay Trung Quốc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mỹ hỗ trợ tài chính cho các quốc gia ở châu Phi và nhiều nơi khác nhằm lôi kéo các nước này nói "không" với thiết bị viễn thông Trung Quốc.

Continue reading...
 


Top