Một vài dàn "hot girl" PC nóng bỏng lạ mắt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Một vài dàn "hot girl" PC nóng bỏng lạ mắt

guest11

Rìu Chiến Chấm
The hottest of the hots at all time


Bob Kraft,
chủ tiệm Madison, Wisc. đã về hưu và còn giữ một iphone thế hệ đầu tiên, vẫn còn trong hộp, chưa bóc tem. Năm 2017, có người sưu tầm đồ cổ muốn mua iphone đó với giá $11.000 USD. Nhưng ông không bán. Ông đòi $15.000 USD
MW-FD317_BrantD_20170109101507_ZG.jpg

Bob Kraft,
chủ tiệm Madison, Wisc. đã về hưu và còn giữ một iphone thế hệ đầu tiên, vẫn còn trong hộp, chưa bóc tem. Năm 2017, có người sưu tầm đồ cổ muốn mua iphone đó với giá $11.000 USD. Nhưng ông không bán. Ông đòi $15.000 USD.


106338761-1579123575616bonhams.jpg

Apple-1 computer
sản xuất năm 1976 với số lượng 200 cái, do chính tay Steve Wozniak, người cùng Steve Jobs khởi đầu mở hãng Apple, lắp ráp, được bán đấu giá với giá $$905,000 USD tại Bonhams auction sale, New York City.
 


Top