Giới thiệu phim - Money (1984) - Cuộc phiêu lưu của tờ tiền giả | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim Money (1984) - Cuộc phiêu lưu của tờ tiền giả

anhkt

Búa Gỗ Đôi

Money (1984)
L'Argent
Tiền giảMV5BY2RlYTc2ZGUtMGFlNS00ZGUxLWEzODYtYjJhY2RmOWRkYzY4L2ltYWdlXkEyXkFqcGdeQXVyNDQzMDg4Nzk@._V1_.jpg


1h 25min | Crime, Drama | 18 May 1983 (France)
Director: Robert Bresson
Writers: Leo Tolstoy (inspired by "Faux billet" by) (as Tolstoï), Robert Bresson
Stars: Christian Patey, Sylvie Van den Elsen, Michel Briguet

Phim xoay quanh tờ 500-franc giả, nó vẫn luân chuyển qua tay nhiều người mà không bị phát hiện ra, nhưng khi kẻ phát hiện ra sự thật thì... Hâu quả rất thảm khốc.
Phim Pháp là lạ với đầy đủ súp ngon.


Mã giới thiệu phim:
Mã:
WEYETOMU6XWH
 


Top