Miễn phí loạt game Warhammer 40,000: Mechanicus, Saturnalia, Genesis Deluxe Edition

VNZ-NEWS
Hiện nay trên các hệ thống EPIC, GOG đang tặng miễn phí các trò chơi Warhammer 40,000: Mechanicus, Saturnalia, Genesis Deluxe Edition


Mechanic.jpg


Dưới đây là link dành cho anh em sưu tầm

Warhammer 40.000: Mechanicus​


Saturnalia​Genesis Deluxe Edition​


 
Trả lời