Microsoft chuyển Windows 10 21H1 sang kênh xem trước bản phát hành | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Microsoft chuyển Windows 10 21H1 sang kênh xem trước bản phát hành

vinh9911176

Búa Gỗ
Ờ thì mỗi lần ra một bản Preview, luôn luôn sẽ có fix lỗi nọ lỗi kia, thế nên người dùng ào ào cập nhật. Mà đã cập nhật Prv chắc chắn phải lên bản chuẩn. Nhưng chưa biết chừng, ở bản chính thức, ms có thể tạo ra lỗi nọ lỗi kia, để làm nội dung fix cho các bản Preview tiếp theo. Chứ cứ độ vài tháng lại ra một bản beta thì thiết tưởng lỗi lại fix hết rồi chứ.
không, nếu họ tự tạo ra lỗi thì có mà chết à
 

TrHH000

Búa Gỗ
google dịch là tự động và thường xảy ra một số lỗi (thay đổi giới tính nam thành nữ, sử dụng số ít thay vì Prural và kết quả là một số từ không có gì để làm sau khi được dịch với văn bản gốc)
Một cái ôm:)
Thế em hỏi thật bác có dùng Google dịch để dịch câu này không đó???
 
Top