Microsoft cập nhật tài liệu hỗ trợ sửa lỗi đăng nhập Office Something Went Wrong [1001]

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Hôm nay Microsoft đã phát hành một tài liệu hỗ trợ cung cấp các giải pháp sửa chữa mới cho những người dùng Microsoft 365 gặp phải lỗi "Something Went Wrong [1001]".

Microsoft thừa nhận rằng sự cố đăng nhập này ảnh hưởng đến người dùng Microsoft 365, Ứng dụng Microsoft 365 Business và ứng dụng Office dành cho iOS và Android với Excel, Word, Outlook và PowerPoint.

Ban-sao-Microsoft-Office-error-1001.jpeg


Microsoft cho biết người dùng có thể gặp thông báo lỗi sau khi cố gắng đăng nhập vào ứng dụng Microsoft 365.

Ban-sao-Microsoft-Office-bug.jpeg


Microsoft yêu cầu những khách hàng bị ảnh hưởng mở phiếu hỗ trợ trong cổng quản lý Microsoft 365 và đính kèm nhật ký Chẩn đoán danh tính/xác thực Microsoft Office (MSOAID) để hệ thống tiến hành điều tra.

Microsoft khuyến nghị những người dùng đang gặp sự cố khi mở ứng dụng Microsoft 365 có thể sử dụng Outlook Web App (OWA) và Office Web App hoặc ứng dụng di động thay thế.

Giải pháp của Microsoft như sau, người dùng bị ảnh hưởng có thể thử nhập và chạy lệnh sau trong chế độ người dùng PowerShell để khắc phục.
Mã:
Add-AppxPackage -Register "$env:windir\SystemApps\Microsoft.AAD.BrokerPlugin_cw5n1h2txyewy\Appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode -ForceApplicationShutdown
Add-AppxPackage -Register "$env:windir\SystemApps\Microsoft.Windows.CloudExperienceHost_cw5n1h2txyewy\Appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode -ForceApplicationShutdown
 
Trả lời

Long Sao

Rìu Bạc
Lỗi từ cái kẻ viết code và như vậy lỗi do code hệ thống cần quy trách nhiệm sâu sắc chứ không phải là cứ là ra lỗi để cho có việc làm