Mặt Trăng từng là lá chắn bảo vệ Trái Đất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mặt Trăng từng là lá chắn bảo vệ Trái Đất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Từ trường của Mặt Trăng che chắn Trái Đất trước sự tấn công của bức xạ Mặt Trời cách đây hàng tỷ năm, tạo điều kiện cho sự sống phát triển.

Continue reading...
 


Top