Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc 21 tấn sắp rơi xuống Trái Đất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc 21 tấn sắp rơi xuống Trái Đất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Phần lõi dài 30 m của tên lửa Trường Chinh 5B có thể rơi mất kiểm soát từ quỹ đạo thấp của Trái Đất và bay xuyên qua khí quyển trong những ngày tới.

Continue reading...
 

Bài Viết Mới

Top