Hỏi/ Thắc mắc - Màn hình lỗi sọc đen ngang | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Màn hình lỗi sọc đen ngang

chipsteps

Rìu Vàng
nhẹ là do cáp màn hình vài 100k! nặng thì do màn hình cũng tầm củ đấy bạn!
 

SUNgo35

Búa Gỗ
Sắp ra đi rồi đấy bác, bác chỉnh lại sợi cáp thử, biết đâu may mắn
 

Duc0508

Gà con
Tài khoản bị khóa
bác thử vệ sinh cắm lại cáp màn xem dc ko , nếu ko dc thì thử màn khác bác ạ
 


Bài Viết Mới

Top