Hỏi/ Thắc mắc - Màn hình dell 2414H của mình bị bệnh gì? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Màn hình dell 2414H của mình bị bệnh gì?

vanmanh989

Gà con
Chẳng là màn hình Dell 2414H của em mơi trở chứng như sau:Nó bị chớp và sọc. Các bác cho em biết bệnh của em nó với ạ.
Và cho em xin lời khuyên với ạ. Em cảm ơn
 
Top